การใช้งาน Google Docs

การสร้างเอกสารใหม่
 1. เปิด Google Docs
 2. สร้างเอกสารใหม่ คลิก 
การแชร์เอกสาร
 1. คลิกไฟล์เอกสารที่ต้องการแชร์
 2. คลิก Share หรือ 
 3. ใต้คำว่า People ให้ใส่อีเมล์บุคคลที่เราต้องการแชร์เอกสารให้
 4. เลือกสิทธ์ ว่าจะให้ดูอย่างเดียว แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขได้
 5. คลิก Send ระบบจะส่งอีเมล์ที่มีลิงค์เอกสารนั้นไปให้กับคนที่เราแชร์

การยกเลิกการแชร์

 1. เปิดไฟล์ที่แชร์
 2. คลิก Share หรือ 
 3. คลิกที่ ขั้นสูง ด้านล่าง
 4. คลิก  ที่ชื่อคนที่ต้องการยกเลิกแชร์
 5. คลิก เสร็จสิ้น