การใช้งาน Google Calendar


คุณสามารถสร้างปฏิทินเพื่อติดตามกิจกรรมประเภทต่างๆ เช่น คุณสามารถสร้างปฏิทินชื่อ “ฟุตบอล” เพื่อติดตามการฝึกซ้อมและการแข่งขันที่กำลังจะมาถึง

สร้างปฏิทินใหม่

ตั้งค่าปฏิทินใหม่

คุณสามารถสร้างปฏิทินใหม่ได้ในเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้น เมื่อสร้างปฏิทินแล้ว คุณจะดูได้ในแอป Google ปฏิทินใน Android หรือ iOS

1.เปิด Google ปฏิทิน ในคอมพิวเตอร์
2.คลิก ปฏิทินของฉัน ทางด้านซ้ายของหน้า
3.ทางด้านขวาของ “ปฏิทินของฉัน” ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง > สร้างปฏิทินใหม่
4.เพิ่มชื่อสำหรับปฏิทิน
5.ถ้าคุณต้องการแชร์ปฏิทิน ให้ทำเครื่องหมายในช่องที่อยู่ถัดจาก แชร์ปฏิทินของคุณกับคนอื่น
6.คลิก สร้างปฏิทิน ที่ด้านล่างของหน้า

ดูปฏิทินที่คุณสร้างไว้

1.เปิด Google ปฏิทิน ในคอมพิวเตอร์
2.คลิก ปฏิทินของฉัน ทางด้านซ้ายของหน้า
3.คุณจะเห็นรายชื่อปฏิทินที่คุณสร้างไว้ หากต้องการแสดงกิจกรรมของปฏิทิน ให้คลิกที่ชื่อปฏิทิน ซึ่งคุณจะทราบว่าปรากฏบนปฏิทินของคุณแล้วเมื่อมีช่องสีที่ด้านซ้าย
4.หากต้องการนำปฏิทินออกจากรายการ ให้คลิกลูกศรลงทางด้านขวาของชื่อปฏิทิน > ซ่อนปฏิทินนี้จากรายการ

แก้ไขชื่อปฏิทิน

1.เปิด Google ปฏิทิน ในคอมพิวเตอร์
2.คลิก ปฏิทินของฉัน ทางด้านซ้ายของหน้า
3.ทางด้านขวาของปฏิทิน ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง > การตั้งค่าปฏิทิน
4.เลือกชื่อใหม่ในช่องด้านบน
5.คลิก บันทึก ที่ด้านล่างของหน้า

แก้ไขสีปฏิทิน

1.เปิด Google ปฏิทิน
2.คลิก ปฏิทินของฉัน ทางด้านซ้ายของหน้า
3.คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ทางด้านขวาของปฏิทิน
4.เลือกสีของปฏิทิน หรือคลิก เลือกปฏิทินที่กำหนดเอง

สร้างและลบกิจกรรม
คุณสามารถสร้างกิจกรรม Google ปฏิทินได้จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ

วิธีสร้างกิจกรรม ทำได้ 2 วิธี

คลิกที่วันต้องการสร้างกิจกรรมในปฏิทิน

1. เปิด Google ปฏิทิน
2. คลิกที่เวลาใดก็ได้ในปฏิทินที่ยังไม่ได้กำหนดกิจกรรมไว้
3. ป้อนชื่อกิจกรรม
4. ถ้าคุณมีหลายปฏิทิน ให้เลือกปฏิทินที่ต้องการเพิ่มกิจกรรมจากเมนูแบบเลื่อนลง “ปฏิทิน”
5. คลิก สร้าง หากต้องการแก้ไขรายละเอียดของกิจกรรม ให้คลิกแก้ไขกิจกรรม แทน

คลิกปุ่ม สร้าง ด้านซ้ายมือ

1. เปิด Google ปฏิทิน
2. คลิก สร้าง ที่มุมซ้ายบน
3. เพิ่มชื่อให้กิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม
4. ถ้าคุณมีหลายปฏิทิน ให้เลือกปฏิทินที่ต้องการเพิ่มกิจกรรมจากเมนูแบบเลื่อนลง “ปฏิทิน”
5. คลิก บันทึก ที่ด้านบนของหน้า

* ถ้าต้องการสร้างกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดวัน ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ตลอดวัน 

ตั้งค่ากิจกรรมที่เกิดซ้ำใหม่

1. เปิด Google ปฏิทิน
2. คลิกสร้างที่มุมซ้ายบน
3. เพิ่มชื่อกิจกรรม วันที่ และเวลา
4. ใต้ส่วนวันที่และเวลา ให้ทำเครื่องหมายในช่องที่อยู่ข้าง “เกิดซ้ำ”
5. เลือกความถี่ที่คุณต้องการให้กิจกรรมเกิดซ้ำ และเวลาที่คุณต้องการให้กิจกรรมที่เกิดซ้ำสิ้นสุด
6. คลิก เสร็จสิ้น
7. เมื่อสร้างกิจกรรมเสร็จ ให้คลิก บันทึก ที่ด้านบนของหน้า

ลบกิจกรรมที่คุณสร้างไว้

ถ้าคุณสร้างกิจกรรมไว้หรือมีสิทธิ์แก้ไข คุณสามารถลบกิจกรรมได้ ซึ่งจะเป็นการลบกิจกรรมออกจากปฏิทินของคุณ รวมทั้งลบออกจากปฏิทินของทุกคนที่เคยเชิญไว้

1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
2. คลิกกิจกรรมที่คุณต้องการลบ
3. คลิก ลบ

ลบกิจกรรมที่คุณได้รับเชิญ

ถ้าคุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่มีสิทธิ์แก้ไข คุณสามารถนำกิจกรรมออกจากปฏิทินของคุณได้ การทำเช่นนี้จะนำกิจกรรมออกจากปฏิทินของคุณ แต่คนอื่นที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะยังคงเห็นกิจกรรมนั้นอยู่

1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
2. เปิดกิจกรรมที่คุณต้องการนำออก
3. คลิก นำออก หรือ นำออกจากปฏิทินนี้

ลบกิจกรรมที่เกิดซ้ำ

หากกำลังลบกิจกรรมที่ซ้ำ คุณจะเห็นตัวเลือกด้านล่างนี้ ถ้าคนอื่นเป็นผู้สร้างกิจกรรมที่เกิดซ้ำ คุณจะไม่เห็นตัวเลือกต่อไปนี้

กิจกรรมนี้: ลบกิจกรรมนี้ แต่เก็บกิจกรรมอื่นในอนาคตไว้ทั้งหมด
กิจกรรมที่ตามมาทั้งหมด: ลบกิจกรรมนี้และกิจกรรมในอนาคตทั้งหมด

แชร์ปฏิทินของคุณกับคนอื่น
คุณสามารถแชร์ปฏิทินหลักสำหรับบัญชีของคุณหรือปฏิทินอื่นที่คุณสร้างขึ้นได้

แชร์ปฏิทินที่มีอยู่แล้ว

1. ในคอมพิวเตอร์ ให้เปิด Google ปฏิทิน  * คุณไม่สามารถแชร์ปฏิทินจาก แอป Google ปฏิทิน
2. จากทางซ้าย ให้ค้นหาส่วน “ปฏิทินของฉัน” คุณอาจต้องคลิกเพื่อขยาย
3. จากทางขวาของปฏิทินที่ต้องการแชร์ ให้คลิกลูกศรลง
4. คลิกแชร์ปฏิทินนี้
5. ภายใต้  “ใช้ร่วมกับบุคคลที่ระบุ”  ให้เพิ่มที่อยู่อีเมลของบุคคลที่ต้องการแชร์ปฏิทินด้วย
6. ภายใต้  “การตั้งค่าสิทธิ์” ให้เลือกตัวเลือกในเมนูแบบเลื่อนลง
7. หากมีบุคคลที่ยังไม่ได้เพิ่มไว้ ให้คลิก เพิ่มบุคคล
8. คลิก บันทึก
หากแชร์ปฏิทินกับที่อยู่อีเมลรายบุคคล คนนั้นจะเห็นปฏิทินของคุณในรายการ “ปฏิทินอื่น” หากคุณแชร์ปฏิทินกับกลุ่มอีเมล คนเหล่านั้นจะเห็นปฏิทินของคุณในรายการ “ปฏิทินอื่น” เมื่อคลิกลิงก์ในอีเมลเชิญจาก Google ปฏิทิน

ดูว่าคนอื่นว่างหรือไม่
ถ้ามีคนแชร์ปฏิทินกับคุณ คุณสามารถตรวจดูว่าคนนั้นว่างหรือไม่

ดูปฏิทินของคนอื่น

คุณไม่สามารถเพิ่มปฏิทินของคนอื่นจากแอป Google ปฏิทิน แต่ถ้าคุณเพิ่มปฏิทินจากคอมพิวเตอร์ คุณจะเห็นปฏิทินเหล่านั้นในแอป
1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
2. ค้นหาปฏิทินอื่น ทางด้านซ้ายของหน้า
3. พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของคนที่คุณต้องการดูปฏิทินในช่องนี้ เลือกชื่อของผู้ใช้

  • หากแชร์ปฏิทินแบบสาธารณะหรือแชร์ภายในองค์กร คุณจะเห็นกิจกรรมของผู้ใช้เหล่านั้นในปฏิทินของคุณ
  • หากไม่ได้แชร์ปฏิทินแบบสาธารณะ คุณสามารถส่งคำขอให้แชร์ปฏิทินกับคุณ โดยคุณจะได้รับอีเมลเมื่อมีการแชร์ปฏิทิน
  • หากต้องการแสดงหรือซ่อนปฏิทิน ให้คลิกชื่อบุคคลที่ต้องการในส่วน “ปฏิทินอื่น”

ดูว่าคนอื่นว่างเวลาใด

ถ้าคนอื่นแชร์ปฏิทินกับคุณหรืออยู่ในองค์กรของคุณ คุณสามารถดูว่าบุคคลเหล่านั้นว่างหรือไม่เมื่อเพิ่มในกิจกรรม

1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
2. คลิก สร้าง ที่ด้านซ้ายบน
3. ในช่อง เพิ่มผู้เข้าร่วม ให้พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของคนที่คุณต้องการเชิญ
4. คลิก ค้นหาเวลา ใต้ชื่อกิจกรรม ถ้าคนที่คุณเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมมีการแชร์ปฏิทินกับคุณ คุณจะเห็นตารางเวลาของคนนั้น

เพิ่มปฏิทิน Google ในเว็บไซต์ของคุณ
คุณสามารถเพิ่มปฏิทินแบบโต้ตอบในเว็บไซต์ของคุณ และเพิ่มปุ่มเพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถบันทึกกิจกรรมในปฏิทินของคุณได้โดยตรง

ฝังปฏิทินในเว็บไซต์ของคุณ

1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถรับรหัสเพื่อฝังในเว็บไซต์ของคุณได้จากคอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่สามารถรับจากแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
2. คลิกการตั้งค่า > การตั้งค่า ที่ด้านขวาบน
3. เปิดแท็บ ปฏิทิน
4. คลิกชื่อปฏิทินที่ต้องการฝัง
5. ในส่วน รวมปฏิทินนี้ ให้คัดลอกรหัส iframe ที่ปรากฏ
6. เปิดเครื่องมือแก้ไขเว็บไซต์ แล้ววางรหัสนี้ในตำแหน่งที่ต้องการให้ปฏิทินปรากฏ
7. ปฏิทินที่ฝังไว้จะปรากฏเฉพาะกับคนที่คุณแชร์ปฏิทินด้วยเท่านั้น หากต้องการให้ผู้เข้าชมทั้งหมดเห็นปฏิทินของคุณ จะต้องกำหนดให้เป็นแบบสาธารณะ

กำหนดค่าปฏิทินที่ฝัง

1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถกำหนดค่าปฏิทินที่ฝังไว้จากคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ไม่สามารถทำจากแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
2. คลิกการตั้งค่า > การตั้งค่า ที่ด้านขวาบน
3. เปิดแท็บ ปฏิทิน
4. คลิกชื่อปฏิทินที่ต้องการฝัง
5. ในส่วน รวมปฏิทินนี้ ให้คลิก ปรับแต่งสี ขนาด และตัวเลือกอื่นๆ
6. เลือกตัวเลือก แล้วคัดลอกรหัส HTML ที่ปรากฏ
7. เปิดเครื่องมือแก้ไขเว็บไซต์ แล้ววางรหัสนี้ในตำแหน่งที่ต้องการให้ปฏิทินปรากฏ
หมายเหตุ: ปฏิทินสภาพอากาศจะไม่ปรากฏเมื่อฝังในเว็บไซต์ของคุณ เนื่องจากปฏิทินนี้จะเปลี่ยนไปตามสถานที่ตั้ง

Videos แนะนำการใช้งาน