การใช้งาน Google Jamboard

Google Jamboard เป็นกระดานเขียนอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับการสอนที่ต้องใช้กระดานช่วยเขียนอธิบาย เช่น คณิตศาสตร์ หรือสเก็ตภาพร่าง ใช้ได้ดีกับเมาส์ปากกา

อ่านต่อ