ตรวจสอบชื่อ Email RMUTP ของท่าน ผ่านระบบบริการนักศึกษา (http://reg.rmutp.ac.th)

นักศึกษา Login โดยใช้รหัสนักศึกษา และรหัสผ่านเริ่มต้น เป็นรหัสบัตรประชาชน โดยดูที่ระเบียนประวัติ และข้อมูลส่วนบุคคล

Read more

การใช้งาน Email RMUTP

เป็นบริการอีเมลฟรีของ Google สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มทร.พระนคร ซึ่งเป็นบริการอีเมลบนเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก เซิร์ฟเวอร์อีเมลของ Google จะสแกนอีเมลอัตโนมัติ มีการกรองสแปมและมัลแวร์ให้ด้วย

Read more

การใช้งาน Google Drive

Google Drive คือบริการเก็บไฟล์ และซิงโครไนซ์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บไฟล์ในระบบคลาวด์ ซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์และแชร์ไฟล์ได้ มีแอพพลิเคชั่นให้สามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้บนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต

Read more

การใช้งาน Google Classroom

Google Classroom เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างสื่อดิจิตอลกับการเรียนแบบดั่งเดิม สำหรับ
สถานศึกษาที่มุ่งเน้นการลดความซ้ำซ้อนของการสร้าง การแจก และการจัดเรียงเอกสาร แบบห้องเรียนไร้กระดาษ

Read more

การใช้งาน Google Calendar

เป็นบริการจัดการตารางเวลาปฏิทิน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง และแก้ไขกิจกรรมในตารางปฎิทินได้ สามารถเปิดใช้งานการแจ้งเตือนกิจกรรม สามารถเพิ่มสถานที่ กิจกรรม และสามารถเชิญผู้ใช้รายอื่นเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วย

Read more

การใช้งาน Google Form

ใช้สำหรับสร้างแบบฟอร์ม ทำแบบทดสอบ วิเคราะห์แบบสอบถาม หรือรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ได้จากเว็บเบราว์เซอร์โดยตรง และยังสามารถทำงานได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ระบบจะบันทึกให้เองโดยอัตโนมัติ

Read more

การใช้งาน Google Docs

เป็น Word processor ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง และแก้ไขไฟล์ออนไลน์ขณะที่ทำงานร่วมกับผู้ใช้คนอื่นได้แบบเรียลไทม์ เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ และเป็นแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับ Android และ iOS. Google Docs ยังเข้ากันได้กับรูปแบบไฟล์ Microsoft Words

Read more

การใช้งาน Google Sheet

เป็นแอปพลิเคชั่นสเปรดชีตออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสร้าง และจัดรูปแบบสเปรดชีตร่วมกับบุคคลอื่นได้พร้อมกัน สามารถนำเข้าและแปลง Excel เป็นสเปรดชีตของ Google ได้ แชทแบบเรียลไทม์กับคนอื่น ๆ ที่กำลังแก้ไขสเปรดชีตของคุณได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างแผนภูมิจากข้อมูลได้ด้วย

Read more

การใช้งาน Google Slide

เป็นแอปพลิเคชั่นงานนำเสนอแบบออนไลน์ ที่ช่วยให้คุณสามารถโชว์งานนำเสนอในรูปแบบภาพสร้างและเสียง สร้างและแก้ไขงานนำเสนอของคุณกับเพื่อนร่วมงานและแชร์กับคนอื่น ๆ ได้อย่างง่าย สามารถแทรกภาพและวิดีโอลงในงานนำเสนอของคุณได้

Read more

การใช้งาน Google Site

ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีทักษะในการเขียนโปรแกรมมาก่อน ระบบจะจัดรูปแบบให้เองอัตโนมัติ google site ช่วยให้คุณทำงานร่วมกันได้ง่าย แก้ไขงานบนเว็ปไซต์ได้แบบเรียลไทม์

Read more