ตรวจสอบชื่อ Email RMUTP ของท่าน ผ่านระบบบริการนักศึกษา (http://reg.rmutp.ac.th)

นักศึกษา Login โดยใช้รหัสนักศึกษา และรหัสผ่านเริ่มต้น เป็นรหัสบัตรประชาชน โดยดูที่ระเบียนประวัติ และข้อมูลส่วนบุคคล

Read more

การใช้งาน Email RMUTP

เป็นบริการอีเมลฟรีของ Google สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มทร.พระนคร ซึ่งเป็นบริการอีเมลบนเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก เซิร์ฟเวอร์อีเมลของ Google จะสแกนอีเมลอัตโนมัติ มีการกรองสแปมและมัลแวร์ให้ด้วย

Read more

การใช้งาน Google Drive

Google Drive คือบริการเก็บไฟล์ และซิงโครไนซ์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บไฟล์ในระบบคลาวด์ ซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์และแชร์ไฟล์ได้ มีแอพพลิเคชั่นให้สามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้บนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต

Read more

การใช้งาน Google Classroom

Google Classroom เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างสื่อดิจิตอลกับการเรียนแบบดั่งเดิม สำหรับ
สถานศึกษาที่มุ่งเน้นการลดความซ้ำซ้อนของการสร้าง การแจก และการจัดเรียงเอกสาร แบบห้องเรียนไร้กระดาษ

Read more

การใช้งาน Google Jamboard

Google Jamboard เป็นกระดานเขียนอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับการสอนที่ต้องใช้กระดานช่วยเขียนอธิบาย เช่น คณิตศาสตร์ หรือสเก็ตภาพร่าง ใช้ได้ดีกับเมาส์ปากกา

Read more

การใช้งาน Google Calendar

เป็นบริการจัดการตารางเวลาปฏิทิน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง และแก้ไขกิจกรรมในตารางปฎิทินได้ สามารถเปิดใช้งานการแจ้งเตือนกิจกรรม สามารถเพิ่มสถานที่ กิจกรรม และสามารถเชิญผู้ใช้รายอื่นเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วย

Read more

การใช้งาน Google Form

ใช้สำหรับสร้างแบบฟอร์ม ทำแบบทดสอบ วิเคราะห์แบบสอบถาม หรือรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ได้จากเว็บเบราว์เซอร์โดยตรง และยังสามารถทำงานได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ระบบจะบันทึกให้เองโดยอัตโนมัติ

Read more

การใช้งาน Google Docs

เป็น Word processor ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง และแก้ไขไฟล์ออนไลน์ขณะที่ทำงานร่วมกับผู้ใช้คนอื่นได้แบบเรียลไทม์ เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ และเป็นแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับ Android และ iOS. Google Docs ยังเข้ากันได้กับรูปแบบไฟล์ Microsoft Words

Read more

การใช้งาน Google Sheet

เป็นแอปพลิเคชั่นสเปรดชีตออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสร้าง และจัดรูปแบบสเปรดชีตร่วมกับบุคคลอื่นได้พร้อมกัน สามารถนำเข้าและแปลง Excel เป็นสเปรดชีตของ Google ได้ แชทแบบเรียลไทม์กับคนอื่น ๆ ที่กำลังแก้ไขสเปรดชีตของคุณได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างแผนภูมิจากข้อมูลได้ด้วย

Read more

การใช้งาน Google Slide

เป็นแอปพลิเคชั่นงานนำเสนอแบบออนไลน์ ที่ช่วยให้คุณสามารถโชว์งานนำเสนอในรูปแบบภาพสร้างและเสียง สร้างและแก้ไขงานนำเสนอของคุณกับเพื่อนร่วมงานและแชร์กับคนอื่น ๆ ได้อย่างง่าย สามารถแทรกภาพและวิดีโอลงในงานนำเสนอของคุณได้

Read more

การใช้งาน Google Site

ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีทักษะในการเขียนโปรแกรมมาก่อน ระบบจะจัดรูปแบบให้เองอัตโนมัติ google site ช่วยให้คุณทำงานร่วมกันได้ง่าย แก้ไขงานบนเว็ปไซต์ได้แบบเรียลไทม์

Read more