วิดีโอสอน Google for Education

วิดีโอการสอนใช้งาน Google for Education  วันที่  25 เมษายน 2560   เรื่องที่สอน

วิดีโอการสอนใช้งาน Google for Education  วันที่ 26 เมษายน 2560  เรื่องที่สอน

วิดีโอการสอนใช้งาน Google for Education  วันที่ 27 เมษายน 2560  เรื่องที่สอน