การใช้งาน Google Classroom

ลงชื่อเข้าใช้ Classroom
สร้างชั้นเรียน
เก็บและลบชั้นเรียน
สร้างงานและลบงาน