การใช้งาน Google Classroom

ลงชื่อเข้าใช้ Classroom
สร้างชั้นเรียน
เก็บและลบชั้นเรียน
สร้างงานและลบงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *