การใช้งาน Google Classroom

ลงชื่อเข้าใช้ Classroom

การลงชื่อเข้าใช้งาน

สามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยการลงชื่อเข้าใช้งานที่หน้าเว็บไซต์ https://classroom.google.com โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
Usernamexxxxxx.x@rmutp.ac.th เช่น  somsak.g@rmutp.ac.th
Password  : รหัสเริ่มต้นจะใช้เลขประจำตัวประชาชน สามารถเปลี่ยนได้
สำหรับนักศึกษา
Usernamexxxxxx-x@rmutp.ac.th เช่น  somsak-g@rmutp.ac.th
Password  : รหัสเริ่มต้นจะใช้เลขประจำตัวประชาชน สามารถเปลี่ยนได้
ลงชื่อเข้าใช้ Google Classroom

Spoiler content

สร้างชั้นเรียน

สร้างชั้นเรียน

1. ไปที่ classroom.google.com
2. คลิก เพิ่ม > สร้างชั้นเรียน
3. ป้อนชื่อชั้นเรียน
4. (ไม่บังคับ) ป้อนข้อความ เช่น ระดับคะแนนหรือเวลาเริ่มชั้นเรียน
5. (ไม่บังคับ) ป้อนวิชาหรือคลิกเลือกจากรายการที่ปรากฏขึ้นเมื่อป้อนข้อความ
6. คลิก สร้าง

เปลี่ยนธีมของชั้นเรียน

หลังจากสร้างชั้นเรียนแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนรูปภาพหรือรูปแบบสีเริ่มต้นซึ่งปรากฏที่ด้านบนของสตรีมชั้นเรียน ซึ่งครูเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนธีมได้

เลือกรูปภาพธีมรูปอื่นจากแกลเลอรี

1. ไปที่ classroom.google.com
2. คลิกชั้นเรียนและคลิก เลือกธีม ที่ด้านล่างของรูปภาพ
3. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

  • เลือกรูปภาพจากแกลเลอรี แล้วคลิกเลือกธีมของชั้นเรียน
  • คลิกรูปแบบ เลือกสีและรูปแบบ แล้วคลิก เลือกธีมของชั้นเรียน

อัปโหลดรูปภาพธีมของคุณเอง

1. เปิดชั้นเรียน แล้วคลิก อัปโหลดรูปภาพ ที่ด้านล่างของรูปภาพ
2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

  • ลากรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ไปที่กลางหน้าจอ
  • คลิก เลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกรูปภาพที่จะใช้กับชั้นเรียน แล้วคลิก เปิด

3. คลิก เลือกธีมของชั้นเรียน

เปลี่ยนชื่อชั้นเรียน

1. ไปที่ classroom.google.com
2. จากในการ์ดชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม > แก้ไข
3. กรอกชื่อใหม่ ส่วนใหม่หรือชั้น (หากต้องการ) แล้วคลิก บันทึก

เก็บและลบชั้นเรียน
เมื่อจบปีการศึกษาหรือภาคเรียน คุณสามารถเก็บชั้นเรียนไว้เพื่อเก็บเนื้อหาที่ใช้ในชั้นเรียน งาน และโพสต์ต่างๆ เมื่อเก็บชั้นเรียน คุณจะไม่เห็นชั้นเรียนนั้นในบรรดาชั้นเรียนและงานอีก แต่จะย้ายไปอยู่ในส่วนที่แยกต่างหากเพื่อให้ชั้นเรียนปัจจุบันเป็นระเบียบ

เก็บชั้นเรียน

1. ไปที่ classroom.google.com
2. ในการ์ดชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม  > เก็บ
3. คลิก เก็บ เพื่อยืนยัน

ดูชั้นเรียนที่เก็บ

1. ไปที่ classroom.google.com
2. คลิกเมนู  > ชั้นเรียนที่เก็บ
3. เลือกชั้นเรียนที่คุณต้องการดู

กู้คืนชั้นเรียนที่เก็บ

เมื่อกู้คืนชั้นเรียนที่เก็บ คุณจะเห็นการ์ดชั้นเรียนในบรรดาชั้นเรียนที่มีอีกครั้งและอัปเดตชั้นเรียนนั้นได้

1. ไปที่ classroom.google.com
2. คลิกเมนู  > ชั้นเรียนที่เก็บ
3. ในการ์ดชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม > กู้คืน
4. คลิก กู้คืน เพื่อยืนยัน

ลบชั้นเรียนที่เก็บ

ถ้าต้องการลบชั้นเรียนเป็นการถาวร คุณต้องเก็บชั้นเรียนก่อน คุณไม่สามารถลบชั้นเรียนได้จนกว่าจะเก็บชั้นเรียนแล้ว

1. ไปที่ classroom.google.com
2. คลิกเมนู  > ชั้นเรียนที่เก็บ
3. ในการ์ดชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม > ลบ
4. คลิก ลบ เพื่อยืนยัน

สร้างงานและลบงาน

การสร้างงาน

1. ไปที่ classroom.google.com
2. คลิกชั้นเรียน
3. เลื่อนลงไปด้านล่างสุด วางเคอร์เซอร์เมาส์ที่เพิ่ม  > คลิกสร้างงาน
4. ป้อนชื่อและคำสั่ง

โพสต์งานให้กับชั้นเรียนอื่นๆ

ให้คลิกลูกศรลง  ด้านข้างคำว่า สำหรับ > เลือกชั้นเรียนที่ต้องการรวม

โพสต์ประกาศให้กับนักเรียนรายคน

โดยค่าเริ่มต้น งานจะโพสต์ไปยังนักเรียนทั้งหมดในชั้นนั้น คุณสามารถโพสต์งานให้กับนักเรียนรายคนได้ แต่ไม่สามารถโพสต์ให้นักเรียนมากกว่า 100 คนภายในคราวเดียว

1. ให้คลิกลูกศรลง  ด้านข้างคำว่า นักเรียนทั้งหมด > นักเรียนทั้งหมด เพื่อยกเลิกการเลือก
2. เลือกนักเรียนที่คุณต้องการโพสต์งานไปให้

ใส่วันหรือเวลาที่ครบกำหนด

งานจะไม่มีวันที่ครบกำหนดโดยค่าเริ่มต้น ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลง ให้ทำดังนี้

1. ที่ด้านข้างคำว่า ไม่มีวันที่ครบกำหนด คลิกลูกศรลง  > ไม่มีวันที่ครบกำหนด แล้วเลือกวันที่
2. เมื่อต้องการตั้งเวลาครบกำหนด ให้คลิก เวลา แล้วพิมพ์เวลาลงไป

เพิ่มหัวข้อในงาน

1. ด้านข้างคำว่า ไม่มีหัวข้อ ให้คลิกลูกศรลง
2. ให้คลิก สร้างหัวข้อ แล้วป้อนชื่อหัวข้อ หรือ ให้เลือกจากหัวข้อที่เคยสร้างไว้ก่อนหน้า

เพิ่มสื่อประกอบงาน

1. ถ้าต้องการอัปโหลดไฟล์ ให้คลิก แนบ เลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิก อัปโหลด หรือแนบไฟล์จาก Google ไดรฟ์ เช่น เอกสาร ให้คลิกไดรฟ์ เลือกรายการ แล้วคลิก เพิ่ม
2. กำหนดสิทธิ์ที่นักเรียนสามารถทำกับไฟล์แนบได้ ให้คลิกลูกศรลง ข้างไฟล์แนบนั้น แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้

  • นักเรียนดูไฟล์ได้ นักเรียนสามารถอ่านไฟล์ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้
  • นักเรียนแก้ไขไฟล์ได้ นักเรียนทุกคนแชร์ไฟล์เดียวกันและแก้ไขได้
  • ทำสำเนาสำหรับนักเรียนแต่ละคน นักเรียนได้รับสำเนาของไฟล์เป็นของตนเองที่สามารถแก้ไขได้ ชื่อนักเรียนจะปรากฏในชื่อเอกสารโดยอัตโนมัติ เมื่อนักเรียนส่งงาน ครูจะมองเห็นไฟล์ที่มีชื่อนักเรียนกำกับอยู่ด้วย

3. ถ้าต้องการแนบวิดีโอ YouTube ให้คลิก YouTube
4. ที่ ค้นหาวิดีโอ ให้ป้อนคีย์เวิร์ดแล้วคลิกค้นหา ค้นหา
5. คลิก วิดีโอ > เพิ่ม
6. หรือ แนบลิงก์วิดีโอด้วยวิธีต่อไปนี้ คลิก URL  จากนั้น กรอก URL แล้วคลิก เพิ่ม
7. ถ้าต้องการลบไฟล์แนบ ให้คลิก นำออก ที่อยู่ติดกับไฟล์แนบ