การใช้งาน Google Drive


คุณสามารถอัปโหลด ดู แชร์ และแก้ไขไฟล์ได้ด้วย Google ไดรฟ์

ไฟล์ที่คุณสามารถเก็บใน Google ไดรฟ์
อัปโหลดไฟล์และโฟลเดอร์ไปยัง Google ไดรฟ์
การดาวน์โหลดไฟล์
ลบและกู้คืนไฟล์ใน Google ไดรฟ์
แชร์ไฟล์จาก Google ไดรฟ์
การสำรองรูปภาพและวิดีโอในโทรศัพท์

Video แนะนำการใช้งาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *